utmattningssyndrom och träning / fatigue syndrome and exercising

burnout-2165865_1920.png

Kroppen har ett väldigt fiffigt system att varna dig när du håller på att använda upp alla reserver och krascha. Man har kallat det ” gå in i väggen”, utbrändhet mm men nyheter det så tjusigt utmattningssyndrom. Jag drabbades för ca 5-6 år sedan och fick små fina signaler som jag naturligtvis ignorerade. Jag fick koncentrationssvårigheter, minnesbortfall, dåligt humör och sämre sömn. Jag jobbade på och tränade som vanligt- gärna hårt, mycket och svettigt. Tog man inte ut sig då var det inte att träna. Tillslut hade jag så dåligt minne att jag inte kom ihåg vad jag hade gjort på jobbet under dagen. Om nån ( läs min sambo) frågade mig om jag gjort det eller det så hade jag ingen aning. Som tur var så jobbade jag i min och min sambos egna företag. Men det var dels också det som orsakade ”mitt fall”- att inte ha tydliga gränser mellan jobb och fritid, kolla mail och bokföra på helgen osv. Som egen företagare är det ytterst viktigt att ha tydliga gränser för vad som är jobb och fritid. Det slutade med en major 40-års kris och uppsägning från egna företaget. Jag var sjukskriven en tid, men hjälpte ändå min sambo med diverse grejer- jag hade ju iallfall inget att göra. Määää- fel fel fel!Jag åkte på en tränings och löparresa till New York och hade en mega livskris. Bestämde mig där och då för att inte titta på ett papper med siffror på igen och istället ägna mig åt träning och hälsa./ The body has a very cool system to warn you when you are using all reserves and crashing. It´s been called it ”go into the wall”, burnout etc. but now they call it  ”fatigue syndrome”. I suffered this about 5-6 years ago and got small signals that I of course ignored. I had difficulty concentrating, memory loss, bad mood and bad sleep. I worked and erxercised as usual, hard, often and sweaty. If you didn’t go all in then it was not training. Finally, I had such a bad memory that I did not remember what I had done at work during the day. If anyone (read my partner) asked me if I did this or that, I had no idea. Luckily, I worked in my and my partner’s own company. But it was partly what caused my ”fall” – not having clear boundaries between work and leisure, checking mail and working on the weekend, etc. As a self-employed, it is extremely important to have clear limits for what is work and leisure. It ended with a major 40-year crisis and quitting working in my own company. I was sick for some time, but still helped my partner with various things – because I did not have anything to do anyway. . Noooo- bad bad  mistake! I went on a training and traveling trip to New York and had a mega life crisis. Determined not to look at a paper with numbers again and instead devote myself to exercise and health.

img_5741

Så för att korta ner historien lite så 5 år senare så har jag nu min egen verksamhet inom träning och hälsa. Jag är diplomerad gruppträningsinstruktör, kost & hälsocoach, snart kostrådgivare och gravid & mammatränare. Men tydligen så räcker inte det för att man ska vara uppmärksam på sin egen kropp! Det heter ju att man skall lyssna på sin kropp. hmmm ja det gjorde jag kanske inte fortfarande. 2014 tränade jag mig till en stressfraktur i höger fot. 2 år senare först fick jag en operation. Nu 2017 vill min kropp inte springa eller göra hård cardio-jag trodde akut järnbrist. Icke sa nicke! inga brister på nåt säger blodproven. Man får ju inte jättemycket hjälp på vårdcentralen så jag har själv bestämt att det är stressen och utmattningen som spökar fortfarande. Jag blir så trött  kroppen, får mjölksyra och blir superanfådd. Så nu är det slut på spinning och löpning. Nu tränar jag styrketräning och Soma move.  Läs mer om detta spännande och holisitiska träningssätt i länken ovan. Nu är jag även Soma move instruktör och skall börja hålla klasser på Mallorca. Sååå kul. Så med detta vill jag säga att lyssna på vad din kroppen säger till dig. Ignorera inte smärta, eller minnesbortfall eller annat skumt som sker. Och pressa inte din kropp till det yttersta. Sätt stopp innan du faller! / So to shorten the story a little, 5 years later, I now have my own business trip aining and health. I hold a diploma in group training, diet & health coach, soon dietary adviser and pregnant & mama trainer. But apparently that’s not enough to pay attention to my own body! They say that you should listen to your body. hmmm yes, maybe I did not. In 2014, I was training so hard I got a stress fracture at the right foot. 2 years later I got a surgery. Now in 2017, my body does not want to run or make hard cardio- I thought acute iron deficiency. No sir!  No deficiency says the blood tests. You do not get a lot of help at through the regular house doctor so I’ve decided myself  that it’s still the stress and fatigue that is the problem.  I get so tired, get lactic acid and get out of breathe . So now it’s over with spinning and running. Now I practice weight training and Soma move. Read more about this exciting and holistic practice in the link above. Now I’m also a Soma move instructor and will start classes in Mallorca. Sooo fun! So with this I would like to point out that you have to listen to what your body says to you. Do not ignore pain, or memory loss or other weird things that occurs. And do not push your body to the utmost. Stop before you fall!

SOMA-MOVE-3

ta hand om er nu och lyssna på kroppen / take care now and listen to your bodies

IMG_3409.JPG

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s